Μεθοδολογία προφορικής ιστορίας

Περί προφορικής ιστορίας

Περί προφορικής ιστορίας

Σημειώσεις σχετικά με τη φύση και την προσέγγιση της προφορικής ιστορίας

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Επιλεγμένη βιβλιογραφία για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την προφορική ιστορία

Χρήσιμα έντυπα

Χρήσιμα έντυπα

Χρήσιμα έντυπα για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων