Πιο κάτω παρατίθεται επιλεγμένη βιβλιογραφία για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την προφορική ιστορία. Η βιβλιογραφία προέρχεται από το αρχείο του Γεώργιου Καζαμία, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιστορίας – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου, και του Προγράμματος «Μνήμες από την κατοχή στην Ελλάδα».

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία Προφορικής Ιστορίας (πηγή: Αρχείο Γ. Καζαμία)

Loizos, P. Το χρονικό της κυπριακής προσφυγιάς, Αθήνα, 2001

Θανοπούλου, Μ. Η προφορική μνήμη του πολέμου, διερεύνηση της συλλογικής μνήμης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στους επιζώντες ενός χωριού της Λευκάδας, Αθήνα, 2000

Thompson, P. The Voice of the Past: Oral History, 1988

Vansina, J. Oral Tradition: a study in historical methodology, 1965, [επανέκδοση ως: Oral Tradition as History, 1985]

Evans, George Ewart, Where Beards Wag All: the relevance of oral tradition, 1970.

Murphy, J. ‘The Voice of Memory: History, Autobiography and Oral Memory’, Historical Studies, 22 (1986), σσ. 157-175

Gittins, D. ‘Oral History, Reliability and Recollection’, The Recall Method in Social Surveys, London, 1979, σσ. 82-87

Yow, V.R. Recording Oral History: a practical guide for Social Scientists, Thousand Oaks, 1994

Bouguet, N.N., Valensi, L., Wach, N. (eds) Between memory and History, Chur, Switzerland, 1990

Grele, R.J. (ed.) Envelopes of Sound: Six practitioners Discuss the Method, Theory and Practice of Oral History and Oral Testimony, Chicago, 1985

Τ. Βερβενιώτη, Ρ. Βαν Μπούσχοτεν κ.ά., Προφορικές Ιστορίες, Ένας οδηγός προφορικής ιστορίας για την Εκπαίδευση και την Κοινότητα, Χανιά-Θεσσαλονίκη, 2010

Miller, Donald E., -Donald Earl, Επιζώντες : μια προφορική ιστορία της γενοκτονίας των Αρμενίων [Λευκωσία] , [χ.ό.] : 1999

Kelen, Leslie G., Missing stories : an oral history of ethnic and minority groups in Utah , Salt Lake City, University of Utah Press : c1996

[compiled by] Kevin C. Kearns, Dublin tenement life : an oral history , Goldenbridge, Dublin, Gill & Macmillan : c1994

Steinhoff, Johannes, Voices from the Third Reich : an oral history , New York, Da Capo Press : 1994

Robert Perks and Alistair Thomson (eds.) The oral history reader, London, New York : Routledge,1998

Βιβλιογραφία Προγράμματος «Μνήμες από την κατοχή στην Ελλάδα»

Βαν Μπούσχοτεν Ρίκη, Περάσαμε πολλές μπόρες, κορίτσι μου…, Πλέθρον, Αθήνα 1999

Βαν Μπούσχοτεν Ρίκη, Ανάποδα χρόνια. Συλλογική μνήμη και ιστορία στο Ζιάκα Γρεβενών, Πλέθρον, Αθήνα 1997

Βαν Μπούσχοτεν Ρίκη, Βερβενιώτη Τασούλα et all (επιμ.), Γεφυρώντας τις γενιές: διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. Προφορική ιστορία και άλλες βιο-ιστορίες, Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Βόλος 25-27 Μαϊου 2012, http://www.epi.uth.gr/uploads/2013_proceedings.pdf

Θανοπούλου Μαρία, Η προφορική μνήμη του πολέμου. Διερεύνηση της συλλογικής μνήμης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στους επιζώντες ενός χωριού της Λευκάδας, Αθήνα: ΕΚΚΕ 2000

Κούνιο- Αμαρίλο Έρικα& Ναρ Αλμπέρτος, Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1998

Λαμπροπούλου Δήμητρα, Οικοδόμοι. Οι άνθρωποι που έχτισαν την Ελλάδα: 1950- 1967, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2009

Μπουτζουβή Αλέκα & Θανοπούλου Μαρία, «Η προφορική ιστορία στην Ελλάδα. Οι εμπειρίες μιας δύσκολης πορείας», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, ειδικό τεύχος 107 Α: Όψεις της προφορικής ιστορίας στην Ελλάδα, 3‐21, 2002

Νάκου Ειρήνη & Γκαζή Ανδρομάχη (επιμ.), Προφορική ιστορία, μουσεία και εκπαίδευση, Εκδόσεις Νήσος και Ένωση Προφορικής Ιστορίας, 2015

Τσιώλης Γιώργος, Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις, Η βιογραφική προσέγγιση στην κοινωνιολογική προφορική έρευνα, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2006

Χαντζαρούλα Ποθητή, Σμιλεύοντας την υποταγή. Οι έμμισθες οικιακές εργάτριες στην Ελλάδα το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, Παπαζήσης, Αθήνα 2012