Εκδηλώσεις

7 Οκτωβρίου 2020: Επιστημονική Συνάντηση για Προφορική Ιστορία

Εκδήλωση Ένωσης Προφορικής Ιστορίας Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου:

«Μέθοδος προφορικής ιστορίας: θεωρία και εμπειρική προσέγγιση».

Ομιλητές:

Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, Δρ. Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Λάμπρος Γ. Καούλλας, Δρ. Εγκληματολογίας, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Αστυνομικές Σπουδές, ΑΠΚΥ