Μεθοδολογία προφορικής ιστορίας

Περί προφορικής ιστορίας

Σημειώσεις σχετικά με τη φύση και την προσέγγιση της προφορικής ιστορίας.

Βιβλιογραφία

Επιλεγμένη βιβλιογραφία για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την προφορική ιστορία.

Χρήσιμα έντυπα

Χρήσιμα έντυπα για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων.

Επικοινωνία

Ένωση Προφορικής Ιστορίας Κύπρου

epiky.cy@gmail.com

Φόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας